Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Zamena za mleko za ishranu prasadi Ekolak P

Ishrana prasadi u prve 3-4 nedelje uzrasta predstavlja najsloženiju i najtežu fazu odgoja. Njihov digestivni trakt i  enzimatski sistem su nedovoljno razvijeni i prilagođeni su korišćenju mleka majke. Zbog toga je najveći problem, u tom periodu,  obezbeđenje odgovarajućih izvora hranljivih materija. U nedostatku mleka majke, (slaba laktacija mleka, veliki broj prasadi, ili pak uginuće majke) mogu da se koriste zamene za mleko majke. One moraju da budu sačinjene od najkvalitetnijih izvora hranljivih materija životinjskog i biljnog porekla, a da pri tome budu higijenski besprekorno ispravne i na taj način doprinesu očuvanju brojnosti legla prasadi, smanjenju uginuća i ostvarenju željenog prirasta prasadi.

Najčešća hraniva koja se koriste u proizvodnji zamana za mleku za ishranu prasadi su  mleko u prahu, surutka u prahu, delimično obezmašćeno brašno od ljuštenog i termički obrađenog zrna soje, izolat proteina biljnog porekla, dekstroza, masti i ulja, uz obavezan dodatak  emulgatora, izvora kalcijuma i fosfora i drugih makro i mikroelemenata,  vitamina, aminokiselina, enzima, organskih kiselina, aroma i drugih dodataka.

U svetu postoji mali broj proizvođača zamena za mleko za ishranu prasadi, jer njihova proizvodnja zahteva visoko sofisticiranu opremu, primenu savremenih nutritivnih preporuka zasnovanih na poznavanju fiziologije varenja i iskorišćavanja hrane. Jedna od takvih fabrika je “Bioprotein” (u sklopu poslovnog sistema Bankom d. o.o. u Beogradu)

Upotreba:Pre upotrebe zamene za mleko, prvih nekoliko časova po rođenju,  prasad moraju da dobiju potrebnu količinu kolostruma. Zamena za mleko u prahu rastvara se u toploj vodi (40 0C) u količini 180 g  praha na 1 litar vode. Potrebna količina praha prvo se rastvara u 1/3 potrebne vode a nakon rastvaranja dodaje se preostali deo vode. Zamena za mleko se priprema neposredno pre hranjenja. Daje se prasadima iz čistih posuda. Prve dve nedelje uzrasta prasad se hrane 6 puta dnevno a starija od dve nedelje 4 puta.  Dnevna doza rastvorene zamene za mleko po prasetu je do 0,6 L.  Uz zamenu za mleko prasadima se daje, po volji, kvalitetan predstarter/starter. Obezbediti svežu vodu za napajanje prasadi.

Čuvanje: na suvom, prohladnom, provetrenom i mračnom prostoru

Rok trajanja: 90 dana

Pakovanje: 10 i 25 kg

Proizvodi se po proizvođačkoj specifikaciji i u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje, Službeni list Republike Srbije br. 4/2010

Kontrola kvaliteta: Naučni institut za veterinarstvo Beograd