Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

VITAMIN HyD

Nedavno je, posle dugogodišnjeg ispitivanja, proizveden metabolit vitamina D3, komercijalnog naziva HyD 1.25% (u DSM-u).

Taj metabolit zamenjuje 50% udela klasičnog vitamina D3 i to tako što (40 IU D3 = 1mcg HyD) npr. 3g HyD zamenjuje 1500 IU (intern. jedin.) vitamina D3. Naravno ukoliko je udeo u smeši npr. 4000 IU onda zamenjujemo 2000 IU i to sa 4g HyD. Zvanična preporuka doziranja kod živine je od 3 – 5.52 g.

Metabolizam HyD se odigrava u bubrezima, preskačući proces u crevima i jetri i tako direktno ulazi u krvotok. To znači da dodavanjem HyD (kod živine!) aktivni metabolizam pomaže pravilno usvajanje vitamina D3, takođe i Ca i P, mineralizaciju kostiju (čvrstinu nogu, rahitis posebno kod Cobb-a), malabsorbciju tj. disbalans crevnog trakta, poboljšava nosivost (2-4 jajeta po koki), smanjuje mortalitet 1-3%, smanjuje lom jajeta 1-2% i.t.d.
Proizvođač: DSM Nutritional Products Europe Ltd.