Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

VITAMIN B12

Vitamin B 12 1% je fini prah, crvenkasto – smeđe boje. Sadrži od 9 000 – 11000 mg/kg vitamina B 12.
Upotreba:
Vitamin B12 - 1% se koristi u proizvodnji premiksa i smeša za ishranu stoke. Animal protein factor (APF - faktor), zooferin i cow manure factor (faktor kravljeg dubreta) su faktori porasta neophodni za maksimalan prirast žive mase, kada su životinje hranjene obrocima sastavljenim od biljnih hraniva. Zaključeno je da APF - faktor nije protein sam po sebi, već je kasnije izolovan kao novi vitamin – B 12.
Nedostatak vitamina B 12 (cianokobalamin, antianemicni vitamin) dovodi do usporavanja porasta, poremećaja u kretanju, slabog apetita, a kod živine i do smanjenja kvaliteta jaja za nasad. Ovaj vitamin se sintetizuje pod uslovom da se u hrani nalazi potrebna količina kobalta. Medutim, sinteza ovog vitamina nije dovoljna pa se potrebe moraju podmirivati iz hrane naručito kad se radi o intezivnnoj proizvodnji.
Izvori ovog vitamina su isključivo hrana životinjskog porekla, pošto je biljna hrana skoro potpuno siromašna ovim vitaminom. Kod čoveka se javlja “perniciozna anemija” - teško oboljenje sa smanjenim sadržajem crvenih krvnih zrnaca, ali normalnim hemoglobinom (krvnim pigmentom koji je ujedno nosač kiseonika i transporter u krvi). U ishrani životinja biljnim hranivima, vitamin B 12 – 1% se koristi kao dodatak, kako bi se obezbedile količine neophodne za normalan rast i razvoj.
Uslovi skladištenja:
Vitamin B 12 je prilično stabilan u dodiru sa vazduhom i vlagom, ali je osetljiv na svetlost. Temperatura u skladištu mora biti ispod 25 °C. Proizvod je bezbedan za upotrebu. Treba izbegavati udisanje i direktan kontakt, uz primenu odgovarajućih mera zaštite i lične higijene.
Pakovanje: Papirne vreće od 25 kg
Rok upotrebe: 2 godine.
Proizvođač:  DSM Nutritional Products Europe Ltd., SINTOFARM a.p.a, Italija