Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Pravilna ishrana životinja je najbitniji preduslov za pravilan rast, razvoj i zdravstveno stanje životinja. Ona treba da obezbedi životinji sve neophodne hranljive materije, shodno njenom fiziološkom stanju.

Pravilnom ishranom poboljšava se zdravlje životinja, povećava konzumiranje i efikasnost korišćenja hrane, stimulišu se određeni fiziološki procesi u organizmu i tako poboljšava proizvodnja i kvalitet dobijenih proizvoda.

Nedostatak neophodnih vitamina i minerala u obroku izaziva ozbiljne zdravstvene i fizioloske poremećaje, što dalje dovodi do smanjenja proizvodnih rezultata.

Danas je savremena proizvodnja nemoguća i nezamisliva bez dodavanja vitaminsko-mineralnih predsmeša „PREMIKSA“ u potpune i dopunske smeše. Svaki od vitamina i minerala je neophodan za odvijanje specifičnih metaboličkih reakcija unutar ćelija organizma.

Količina vitamina i minerala u obrocima kod domaćih životinja zavisi od njihovih potreba odnosno od vrste životinje, starosne kategorije, nivoa proizvodnje, sastava obroka, sastava zemljišta, vrste biljaka i drugih činilaca.

Napominjemo da i suvišne količine nekih vitamina i minerala mogu kod životinja ispoljiti negativne efekate. Prekomerno doziranje pojedinih ingredijenata može dovesti do pojave trovanja ili suvišno doziranje jednog može izazvati deficit drugog.

Da bi se obezdeli maksimalni proizvodni rezultati životinja, a izbegli svi štetni efekti potrebno je da koncentracija i odnos vitamina i minerala bude idealan.

Naše vitaminsko mineralne predsmeše - BIOVITI, se proizvode od najkvalitetnijih sirovina u jednom od najsavremenijih pogona u Srbiji, gde je greška u odmeravanju i mešanju istih gotovo nemoguća. BIOVITI se proizvode kao jednoprocentni i višeprocentni premiksi, standardnog i vanstandarnoobogaćenog (VSO) kvaliteta.

Vanstandardnoobogaćeni premiksi imaju povećan sadržaj najneophodnijih vitamina i minerala, sadrže aminokiseline, zakišeljivače, enzime, probiotike, arome, a kod prasadi i surutku u prahu, dekstrozu i proteine krompira koji se odlikuju izuzetnim nutritivnim osobinama.