Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

VITAMIN E50

Vitamin E 50 je prah, bele do žuškaste boje i sadrži min 50% vitamina E.
Po kvalifikaciji spada u alkohole. Izolovano je nekoliko oblika tokoferola: alfa, beta, gama, delta. Najaktivniji je alfa tokoferol. Otporan je na toplotu i dobro se odražava u smešama hrane, ali se razlaže u užeglim mastima. U životinjskom organizmu ovaj vitamin se nalazi u nešto vešoj količini u nadbubrežnoj žlezdi i u mlečnoj masti.
Upotreba: Koristi se u proizvodnji premiksa i komponenti za stočnu hranu, mineralnih smeša i zamena za obrano mleko u prahu. Vitamin E je nazivan antisterilitetnim vitaminom, jer je utvrđeno da je neophodno njegovo prisustvo za normalnu reprodukciju. Nedostatak izaziva smanjenu plodnost, distrofiju mišića, oštećenja srčanog mišića, nekrozu jetre itd.
Uslovi skladištenja:
Vitamin E 50 je prilično stabilan na vazduhu, ali nestabilan u kontaktu sa svetlošću i vlagom. Temperatura u skladištu mora biti ispod 25 °C. Otvorena pakovanja se moraju potrošiti u što kraćem roku. Osobe koje dolaze u kontakt sa proizvodom trebaju izbegavati udisanje praha i primeniti neophodne mere zaštite i lične higijene.
Proizvođač: DSM Nutritional Products Europe Ltd. Švajcarska, SINTOFARM a.p.a Italija
Rok upotrebe: 4 godine - DSM Nutritional Products Europe Ltd. 2 godine - SINTOFARM a.p.a
Pakovanje: Vreće od 25 kg.