Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

VITAMIN A 1000

Vitamin A 1000 je fino granulirani prah, smedje do tamno smedje boje, koji sadrži najmanje 1.000.000 I.U./g  vitamina A.
Upotreba: Upotrebljava se u proizvodnji premiksa i smeša za ishranu stoke.Može se koristiti i kao dodatak u proizvodnji zamena za obrano mleko u prahu. Vitamin A (retinol), po svom hemijskom sastavu, spada u nezasićene alkohole. Nalazi se samo u životinjskom organizmu i u proizvodima životinjskog porekla (forma vitamina A – retinyl ester).
Biljna hrana ne sadrži vitamin A već karotin (forma provitamina). Vitamin A izrađuje epitel tkiva, a posredno time sprečava infekcije ( pneumonije, kamen u urinarnom sistemu... ) , te učestvuje i u izgradnji kostiju.
Patološke pojave pri smanjenom sadržaju ovog vitamina su pre svega noćno slepilo, kao i sterilnost kod mužjaka i pobačaj kod ženki kao i zadržavanje posteljice. Posledica ovog su nesposobni mladunci.
Iskorišćavanje vitamina A i karotina zavisi od svarljivosti hrane i donosa hranljivih materija koji se daje u formi preparata (odnosno njegovog kvaliteta). Višak vitamina A se deponuje u jetri i mastima. Deponovanje je vrlo bitno zbog trenutaka kada neše biti dovoljno ovog vitamina (zimska ishrana).
Uslovi skladištenja: Vitamin A je nestabilan i u prisustvu kiseonika brzo se oksidiše. Veoma je osetljiv na toplotu, svetlost i vlagu. Treba ga čuvati na temperaturi ispod 15 °C. Otvorena pakovanja treba potrošiti u vrlo kratkom roku. Proizvod je bezbedan za upotrebu, ali treba izbegavati udisanje i direktan kontakt, uz primenu odgovarajućih mera zaštite i lične higijene.
Rok upotrebe: 15 meseci u originalnim neotvorenim pakovanjima.
Proizvođač: DSM Nutritional Products Europe Ltd.