Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Roxazyme G2

Roxazyme G2 je braon granuliran puder, oslobodjen mirisa i rastvorljiv u vodi. Roxazyme je celulitički enzimski kompleks proizveden aktivnošću mikroorganizma Trichoderma longibrachiatum, stabilizovan i standardizovan lignin sulfonatom i kalcijumsulfatdihidratom. Roxazyme G2 povećava svarljivost i hranljivu vrednost sojine sačme i leguminoza. Osnovna aktivnost ovog kompleksa potiče od celulaze, endo 1,4- beta glukanaze i ksilanaze. Gustina Roxazyma G2 je approx. 0,86 g/ml.

Upotreba: Koristi se kao dodatak stočnoj hrani. Meša se u hranu i to 100 - 200 g po toni hrane.

Uslovi skladištenja
Proizvod je stabilan na sobnoj temperaturi i osetljiv na toplotu i vlažnost. Proizvod se skladišti na temperaturi ispod 25 °C. Ne preporučuje se sniženje temperature.

Pakovanje : 20 kg.

Rok upotrebe:
Proizvod je upotrebljiv u roku od 12 meseci od datuma proizvodnje kada je proizvod skladišten u neotvorenim originalnim pakovanjima. Roxazyme G2 je bezbedan za namensku upotrebu. Treba izbegavati udisanje praha ili direktni kontakt, primenjujući prikladne mere zaštite i lične higijene.

Proizvođač:  DSM Nutritional Products Europe Ltd.