Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Ronozyme WX- ksilanaza

Ronozyme WX- ksilanaza predstavlja enzim Ksilanazu koji ima primenu u ishrani nepreživara (svinje i živina) u čijim su obrocima zastupljene žitarice kao što su pšenica, kukuruz, raž, tritikale... koje imaju u svojoj NSP (ne skrobni polisaharidi) strukturi povećano učešće arabinoksilana (u NSP strukturi kukuruza arabinoksilan je zastupljen preko 60%).

Arabinoksilan kao jedna od frakcija NSP (ne skrobni polisaharidi) predstavlja strukturni ugljeni hidrat koji ulazi u sastav ćelijskih zidova biljaka. U sastav NSP pored arabinoksilana ulazi još nekoliko različitih frakcija: celuloza, hemiceluloza (arabinoksilan, ksilan, glukan...) i pektin.

Arabinoksilan se javlja u rastvorljivoj i nerastvorljivoj formi u zavisnosti od veličine i strukture molekularnog lanca. Rastvorljivi arabinoksilan svojim prisustvom povećava viskoznost crevnog sadržaja i na taj način otežava usvajanje hranjivih materija. Povećani viskozitet crevnog sadržaja takođe predstavlja pogodnu sredinu za razvoj patogene mikroflore (Salmonela i drugi patogeni mikroorganizmi) što može da naruši zdravstveni status životinje, pored toga kod živine je prisutan i problem mokre i lepljive prostirke. Nerastvorljivi arabinoksilan svojim prisustvom sprečava endogene enzime životinje da dopru do supstrata i tako otežava proces varenja hrane (blokiranje varenja).

Ronozyme WX je trenutno jedina ksilanaza koja razlaže i nerastvorljivu frakciju arabinoksilana. Ta specifičnost izdvaja je kao enzim koji se efikasno koristi i kod smeša na bazi kukuruza. Ronozyme WX (CT) predstavlja granulisanu formu enzima ksilanaze koja se odlikuje kao i svi drugi enzimi firme DSM izuzetnom stabilnošću (ph stabilnost i termostabilnost) i predstavlja najtermostabilniju ksilanazu na tržištu - CT forma (Coated-obložen, Thermostable-termostabilan) izdržava temperaturne režime od 95°C i pri tome zadržava preko 80% enzimske aktivnosti.

Faktori poboljšanja svarljivosti metaboličke energije i proteina koji se dobijaju primenom Ronozyme WX kod žitarica imaju sledeće vrednosti:

  • Pšenica - 6% povećan sadržaj metaboličke energije
  • Ječam - 8% povećan sadržaj metaboličke energije
  • Tritikale - 6% povećan sadržaj metaboličke energije
  • Raž - 5% povećan sadržaj metaboličke energije
  • Ovas - 5% povećan sadržaj metaboličke energije
  • Kukuruz - 6% povećan sadržaj metaboličke energije

Poboljšanje iskoristivosti proteina kod gore pomenutih hraniva primenom Ronozyme WX iznosi 2-3%.

Povećanje profitabilnosti i kvaliteta proizvodnje

Primenom enzima Ronozyme WX u ishrani životinja troškovi ishrane se snižavaju zahvaljujući poboljšanju vrednosti metaboličke energije kao i poboljšanju u svarljivim proteinima. Dodavanjem 150-200 grama Ronozyme WX na 1 tonu gotove hrane (smeše na bazi žitarica koje imaju veći sadržaj arabinoksilana - pšenica, kukuruz, raž, tritikale...) postižu se poboljšanja u prirastu i konverziji od 8-9% kod živine i svinja. Najnovija istraživanja DSM-a izdvajaju dobijene rezultate kod smeša na bazi kukuruza i soje, gde se kombinacijom 150 grama Ronozyme WX i 100 grama Ronozyme VP dobijaju osetna poboljšanja u prirastu i konverziji kod svinja i živine. Još jedna specifičnost ovog enzima je omogućavanje upotrebe žitarica odmah posle žetve (uz povećano doziranje od 100 grama).

Pored ekonomskog efekta koji se dobija usled poboljšanja samih proizvodnih rezultata u toku proizvodnje (poboljšavanjem svarljivosti), do ukupnog ekonomskog efekta dolazi se i zahvaljujući smanjenom viskozitetu crevnog sadržaja, smanjenjem patogene mikroflore, eliminisanjem mokre i prljave prostirke kod živine.

Pakovanje:  20 kg.

Uslovi skladištenja i rok upotrebe: Deklarisana aktivnost Ronozyma WX je očuvana u roku od 12 meseci od datuma proizvodnje na temperaturi ispod 25 °C i najmanje 24 meseca od datuma proizvodnje na temperaturi ispod 5 °C, kada je proizvod skladišten u neotvorenim pakovanjima. Produženo skladištenje na temperaturi iznad 30 °C treba izbegavati.

Proizvođač: DSM Nutritional Products Europe Ltd.