Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

DEKSTROZA

Dekstroza (D-Glukoza ili grožđani šećer) predstavlja vredan izvor brze energije. Dekstroza je u ishrani domaćih životinja najvažniji monosaharid. Svi drugi ugljeni hidrati se najpre moraju dovesti do oblika glukoze pre nego što se u organizmu iskoriste za energetske svrhe. Nalazi se u biljnom soku ,u plodovima, u medu i u nekom povrću. D-Glukoza učestvuje u seriji hemijskih reakcija u kojima daje energiju. Nalazi se u krvi i ostali telesnim tečnostima i predstavlja jedan od najvažnijih izvora energije u organizmu.
Dekstroza-monohidrat je prečišćena i kristalizovana D-glukoza koja sadrži jedan molekul kristalne vode i mora imati sledeće karakteristike:

1) sadržaj dekstroze (D-glukoze), u %, najmanje (računato na suvu materiju) 99,5
2) sadržaj suve materije, u %, najmanje 90
3) sadržaj sulfatnog pepela, u %, najviše (računato na suvu materiju) 0,25
4) sadržaj ukupnog sumpor-dioksida, u mg/kg, najviše 15

Dekstroza-monohidrat može biti u obliku praha, ili u bele boje, bez mirisa i slatkog ukusa, bez stranih primesa. Može biti i u obliku tabla ili komada.
Upotreba: U prehrambenoj industriji, a u industriji stočne hrane koristi se kao izvor energije i korektor ukusa.
Pakovanje: vreće od 25 kg
Rok upotrebe : Rok upotrebe najmanje 2 godine od datuma proizvodnje
Kvalitet i zdravstvena bezbednost: Shodno prozvođačkoj dokumentaciji i nalazu ovlašćene domaće laboratorije po PRAVILNIK O KVALITETU SKROBA I PROIZVODA OD SKROBA ZA PREHRAMBENE SVRHE("Sl. list SRJ", br. 33/95 i "Sl. list SCG", br. 56/2003 - dr. pravilnik i 4/2004 - dr. pravilnik).Uz proizvod se dostavlja proizvođači cerifikat analize i nalaz ovlašćene laboratorije.
Zemlja porekla: Kina