Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

NICIN

Niacin je proizvod koji se javlja u vidu granula, bele do svetlo žute boje. Niacin, odnosno vitamin PP, sadrži najmanje 99,5% aktivne supstance.
Upotreba:
Koristi se kao dodatak u proizvodnji premiksa i smeša za ishranu stoke. U pitanju je amid nikotinske kiseline koji je preventivni faktor pelagre. Sprečava gastrointestinalne i nervne poremećaje i erupcije na koži.

Uslovi skladištenja:
Stabilan je na povišenoj temperaturi i vazduhu, ali može da reaguje kad je izložen svetlu i vlagi. Temperatura u skladištu bi trebala biti ispod 25oC. Prilikom rukovanj ovim proizvodom treba izbegavati udisanje praha, kao i direktan dodirjer može doći do iritacija na koži.

Pakovanje: vreće od 25 kg
Rok upotrebe: 3 godine.
Proizvodjač: DSM Nutritional Products Europe Ltd..