Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Merkantilni kukuruz

Opis proizvoda: Merkantilni kukuruz ima čvrsto zrno, sjajno žute boje. Zrno kukuruza se sastoji od endosperma, ljuske i klice. Zrno kukuruza prosečno sadrži 14% vode; 69,5% ugljenih hidrata, oko 10% belančevina, oko 4,8% ulja i 1,4% mineralnih sastojaka. Kukuruz je veoma kaloričan (354 Kcal za 100g). Visok procenat ulja čini kukuruz veoma hranljivim, ali i otežava čuvanje kukuruznog brašna, jer se lako užegne.

Upotreba: Pretežno služi za stočnu hranu, kao i za izradu brašna, prekrupe, skroba, kornfleksa, viskija, piva i jestivog ulja. U koncentrovanoj stočnoj hrani kukuruz je zastupljen sa 80%.

Vlaga: Sadržaj vlage u kukuruzu zavisi od klimatskih uslova u toku godine, kao i od uslova sušenja i skladištenja. Prema JUS-u vlaga u kukuruzu mora biti svedena na 14%

Uslovi skladištenja: Vlaga i temperatura se moraju stalno kontrolisati , kako bi se utvrdile potrebne manipulacije kukuruzom, koje se u osnovi svode na sušenje i provetravanje. Mora se obezbediti dobra cirkulacija vazduha. Temperatura u skladištu ne bi smela da bude veća od 8ºC. Skladišni prostor mora biti čist, uz prethodno izvršenu dezinfekciju i deratizaciju.

Transportni zahtevi: Osnovni uslovi za sva prevozna sredstva, bez obzira na to da li se kukuruz prevozi u rinfuzi ili pakovani u vreće ili drugu ambalažu, jesu: da su ispravna, da su čista i suva, da su bez stranih mirisa i jakih mirisa uopšte, da su bez ostataka zrna i drugih ostataka od prethodnog tereta i da su zaštićena od kiše i vlaženja uopšte.