Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

MANGAN SULFAT

Mangan Sulfat: je proizvod koji se javlja u vidu praha, svetlo ružičaste boje. Sadrži najmanje 30% Mangana.
Upotreba: Koristi se kao dodatak u sproizvodnji stočne hrane. Nedostatak Mangana se javlja kod živine, svinja i preživara. Posledice deficita u manganu uključuju deformacije kostiju, usporen rast, poremećaje reproduktivnih funkcija i abnormalnosti kod novorodenih životinja. Nedostatak mangana u obroku pilića u porastu dovodi do pojave perozisa koji karakteriše povećani i deformisani skočni zglob, zadebljale i skraćene duge kosti. Mangan nije jedini faktor koji izaziva pojavu perozisa. I drugi faktori kao što su holin ili biotin mogu izazvati slično stanje. Pored mangana, holin je neophodan za prevenciju perozisa kod živine.

Uslovi skladištenja: Čista i suva skladišta
Pakovanje: 25 kg
Rok upotrebe: 3 godine
Proizvođač: Kina