Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

MAGNEZIJUM OKSID I MAGNEZIJUM SULFATI

Magnezijum oksid je proizvod koji se javlja u vidu belih granula ili praha, sa sadržajem Mg najmanje 50%. Osim Magnezijum Oksida, kao dodatak stočnoj hrani koristi se i Magnezijum sulfat koji sadrži minimum 10% aktivne supstance.
Upotreba:
Magnezijum se koristi kao dodatak u proizvodnji stočne hrane i mineralno vitaminskim smešama po odredenim recepturama kroz Mg Sulfat ili Mg Oksid jer se u čistom obliku ne može i ne sme upotrebljavati u ishrani životinja. Od ukupne količine magnezijuma dve trećine se nalazi u kostima domacih životinja. U tkivima životinja magnezijum je potreban za aktiviranje odredenih enzima, a naručito onih vezanih za transfer fosfata. Pri konzumiranju nedovoljnih količina magnezijuma u mladih životinja može doći do mobilizacije 60% Mg iz kostiju.

Simptomi nedostatka magnezijuma su:
1. smanjen prirast i hiper razdražljivost životinja uz grčeve i uginuće,
2. opadanje koncentracije magnezijuma u cerebrospialnoj tečnosti i krvnom serumu izaziva posledice akuthih neuromuskularnih poremećaja kao što su hipersenzibilitet mišića, dekoordinaciju pokreta i razlicite konvulzije ( grčeve) mišića
3. kod nosilja ima posledicu nagli pad nosivosti i njegovu mobilizaciju iz kostiju.

U praktičnim uslovima višak Mg u obroku je veća verovatnoća od pojave deficita (u obroku kod živine). U praksi se smatra da 1% više u obroku živine depresivno deluje na porast i debljinu ljuske.
Uslovi skladištenja: Čista i suva skladišta
Pakovanje: 25 kg
Rok upotrebe: 3 godine
Proizvođač: Magnezijum oksid - Helm AG, Hamburg, Nemačka, Magnezijum sulfat - Poljska