Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

SELDOX

SELDOX® je antioksidans u prahu, koji se upotrebljava u proizvodnji stočne hrane i premiksa, kao i za očuvanje kvaliteta samih sirovina.
Masne kiseline pod dejstvom vazduha formiraju slobodne radikale, koji dalje u reakciji sa kiseonikom stvaraju hiperokside. Nastali hiperoksidi su primarni proizvodi oksidacije koji ubrzo reaguju sa drugim slobodnim radikalima i formiraju sekundarne proizvode oksidacije . Nastali sekundarni proizvodi oksidacije (aldehidi i ketoni) odgovorni su za užeglost masti u hrani. SELDOX® - HMQ DRY sprečava formiranje ovih  nus-proizvoda oksidacije štetnih po zdravlje ljudi i životinja i prouzrokovača neprijatnog ukusa hrane.

Joni metala iz hraniva, naročito gvožđa i bakra, odgovorni su za ubrzavanje procesa oksidacije. SELDOX® - HMQ DRY eliminiše ove jone metala helacijom u cilju sprečavanja njihovog pro-oksidativnog dejstva. SELDOX® - HMQ DRY se pokazao kao izuzetno efikasno antioksidativno sredstvo u primeni  kod visoko procentnih premiksa u proizvodnji stočne hrane.

Prednosti SELDOX® - HMQ DRY su:

 •  Odličan kvalitet umešavanja.
 •  Maksimalno uvećane kontaktne površine između aktivnih sastojaka i materijala na koji deluju
 •  Kompatibilnost sa svim sastojcima stočne hrane.
 •  Sadrži manje aktivnih sirovina u poređenju sa SELDOX® - M DRY.
 •  Prednost u ceni u odnosu na SELDOX® - M DRY.

Sastav:

 • BHA (E-320)
 • BHT (E-321)
 • Limunska kiselina (E-330)
 • Magnezijum Silikat (E 562)
 • Silikonski nosač (E 551a)
 • Kalcijum karbonat (nosač)

Doziranje:

 1. 100 – 125 gr/mT stočne hrane: Umešati SELDOX® - HMQ DRY prvo sa 2 kg hrane radi dobijanja ravnomerne raspoređenosti
 2. 100 – 1000 gr/mT sirovina osetljivih na oksidaciju
 3. 1000 – 3000 gr/mT premiksa kako bi se dobila koncentracija od 100 gr/mT gotove stočne hrane.

Osobine: Braon prah nerastvorljiv u vodi
Rok trajanja:  2 godine
Skladištenje: Čuvati na suvom, hladnom mestu u originalnom zapečaćenom pakovanju.
Pakovanje: 25 kg vreće, 40*25 kg na paleti
Proizvođač:   SELKO FEED ADDITIVES,  Holandija