Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

VITAMIN B2

Vitamin B2 je prah narandžasto - žute boje i sadrži najmanje 80% riboflavina.
Upotreba:
Upotrebljava se u proizvodnji premiksa i smeša za ishranu stoke. Vitamin B2 (riboflavin)se razlaže pod uticajem svetla, naročito sunčeve svetlosti. Nedostatak ovog vitamina izaziva usporen porast i loše iskorišćavanje hrane, a veći nedostaci izazivaju ukočenost udova, zadebljanja kože, zamućenost sočiva i dr. Kod živine se javlja paraliza nogu i proliv, dok se kod nosilja smanjuje proizvodnja jaja i njihov kvalitet za inkubaciju.
Izvori vitamina B2 su puno i obrano mleko, surutka, zelena hrana ( lucerka ), stočni kvasac, itd. Vitamin B2 80 SD se koristi kao dodatak u ishrani stoke, kako bi se sprečili negativni efekti nedostatka ovog vitamina.
Uslovi skladištenja:
Prilično je stabilan u dodiru sa vazduhom, ukoliko je zaštićen od svetla. Temperatura u skladištu mora biti ispod 25 °C. Otvoreno pakovanje se mora potrošiti u vrlo kratkom roku. Proizvod je bezbedan za upotrebu. Ljudi koji dolaze u dodir sa proizvodom moraju izbegavati udisanje praha i primeniti mere zaštite i lične higijene.
Rok upotrebe: 3 godine.
Pakovanje: Vreće od 25 kg.
Proizvođač:DSM Nutritional Products Europe Ltd. Švajcarska, BASF Ltd.