Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Stočni kvasac (proteinska smeša biljnog porekla)

Stočni kvasac je sporedni proizvod industrije alkohola i vrenja. Dobija se razmnožavanjem kvaščevih gljivica na različitim podlogama. Boje je svetlo žute do svetlo sive, mirisa svojstvenog kvascu.  Kvasci su ”fakultativni anaerobici” što znači da mogu da se razvijaju sa ili bez kiseonika.

Aktivni suvi kvasac (95% suve materije) je najčešće korišćeni proizvod u industriji stočne hrane. Veoma je bogat B vitaminima, mineralima i amino-kiselinama. Sušeni kvasac je takođe veoma bogat proteinima (oko 40 % od težine sušenog kvasca sačinjavaju proteini), i to proteinima veoma dobrog kvaliteta, koji se mogu uporediti sa kvalitetom proteina sojinog zrna (bogati su lizinom).

Upotreba:  Kvasac bi trebalo posmatrati više kao veoma važan modulator u digestitivnoj aktivnosti, nego kao običan dodatak stočnoj hrani. Pored veoma bogatog spektra vitamina, minerala i amino-kiselina koje sadrže kvasci, ti ”nerazjašnjeni” pozitivni efekti doprinose boljoj usvojivosti hraniva, razvoju pozitivnih bakterija u digestitivnom traktu i uopšte boljem zdravstvenom stanju životinja (probiotska svojstva)

Uslovi skladištenja:  Hladne i tamne prostorije, zaštićeno od uticaja direktne sunčeve svetlosti.

Pakovanje:  vreće od 25 kg

Rok upotrebe:    godina dana

Proizvođač:   Bazovyi Korm, Rusija