Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

BIOKVAS 45

Kvasno proteinsko hranivo - stočni kvasac Biokvas45 komplementarne osobine hraniva od kojih je sačinjen i dodaci (minerali, enzimi, vitamini) čine BIOKVAS 45 jedinstvenim hranivom izuzetno interesantnim za ishranu svih kategorija domaćih životinja.

Proizvod je sačinjen od brašna zrna soje, izolata proteina soje, stočnog kvasca-obogaćenog živim ćelijama Sacharomyices cerevisiae 1026, proizvoda na bazi žitarica, i dodatka minerala, enzima, vitamina i antioksidanta.

Brašno soje, delimično obezmašćeno, u obliku griza, dobijeno je termičkom obradom genetski nemodifikovanog ljuštenog zrna soje. Sadrži najkvalitetnije biljne proteine sa dobrim odnosom esencijalnih aminokiselin i pri tome ima visok sadržaj esencijalnih (omega) masnim kiselina (linolna i linolenska). Izolat proteina soje predstavlja hranivo sa najvećim kvalitetom proteina, izuzetno bogat aminokiselinama sa visokom svarljivošću i higijenskom ispravnošću

Stočni kvasac je izvor najkvalitetnijh jednoćelijskih proteina koji se po sastavu i kvalitetu približava proteinima animalnog porekla. Sadrži visok nivo aminokiselina, fosfora, vitamina B kompleksa i vitamina E i D.

Zbog dijetetskih osobina BIOKVAS 45 je posebno interesantan za korišćenje u ishrani podmlatka domaćih životinja i visokoproizvodnih grla neposredno posle partusa, odnosno u vreme stresa i poremećaja varenja i iskorišćavanja hrane

Hemijski sastav Proteini Vlaga Masti Celuloza Pepeo
BIOKVAS-45 min 45% max 8% min 5,5% max 3% max 6%

Upotreba: Za proizvodnju stočne hrane

Karakteristike: 

  • Visok nivo energije
  • Visok nivo proteina i aminokiselina
  • Visoka svarljivost
  • Visoka higijenska ispravnost
  • Dobar ukus

 

Efekti:

  • Dobro konzumiranje i iskorišćavanje
  • Dobro zdravlje i prirast
  • Cena konkurentna drugim proteinskim hranivima
  • Dobri ekonomski efekti korišćenja