Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Carophyll yellow

Carophyll yellow je prah žućkaste boje koji sadrži najmanje 10% kantaksantina, dok su etoksikvin i askorbinska kiselina dodati kao antioksidanti.

Upotreba. Koristi se kao dodatak u stočnoj hrani. Upotrebom Carophyll yellow - a postiže se bolja pigmentacija žumanceta i kože živine. Upotebljava se u količinama koje su u skladu sa nacionalnim propisima.

Uslovi skladištenja. Carophyll yellow je veoma osetljiv u dodiru sa vazduhom, toplotom, svetlošću i vlagom. Potrebno ga je čuvati na temperaturi ispod 15ºС. Nakon otvaranja originalnog pakovanja, sadržaj bi trebao biti potrošen u vrlo kratkom roku. Carophyll yellow je bezbedan za upotrebu. Međutim, treba izbegavati udisanje praha ili direktni kontakt sa proizvodom, uz korištenje odgovarajućih zaštitnih mera i mera lične higijene. U pojedinim slučajevima može doći do preosetljivosti na etoksikvin što dovodi do određenih dermatoloških promena.

Pakovanje. 5 kg

Rok upotrebe. 3 godine

Proizvođač. DSM Nutritional Products Europe Ltd