Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

HOLIN HLORID

Rasuti prah koji sadrži 60% aktivne supstance.
Upotreba: Koristi se kao dodatak u proizvodnji premiksa i komponenti za stočnu hranu. Holin je neophodan za jedan broj procesa u organizmu, za optimalni rast mladih životinja, posebno živine, svinja, teladi, mačaka i pasa.
Holin hlorid je najšire upotrebljavana i najekonomičnija forma holina za dopunu ishrane. Generalno se klasifikuje kao vitamin B kompleksa, tačnije kao vitamin B4. Holin utiče na metabolizam karotena i vitamina A kod životinja. On je zapravo esencijalna komponenta za obezbeđenje ispravnog funkcionisanja nervnog sistema.
Holin igra vitalnu ulogu u izgradnji i održavanju strukture ćelije, u formiranju acetilholina, kod prenošenja impulsa, u sintezi lecitina. Usled nedostatka Holin Hlorida kod živine se javlja zaostalost u rastu i razvoju, smanjenje broja i veličine proizvedenih jaja, redukovana izleženost, taloženje masti u jetri i bubrezima, degenerativnost jetre usled povećane količine masti, poremećenost ponašanja, distrofija mišića, perosis, dok se kod svinja javlja zaostalost u rastu i razvoju, poremećenost ponašanja, nervna rastrojenost, distrofija mišića, smanjena plodnost, povećane naslage masti u jetri.
Nedostatak Holin Hlorida kod teladi se ispoljava javljanjem problema kod disanja, poremećaja u ponašanju, kroz gubitak apetita i zaostalost u rastu i razvoju. Holin hlorid u prirodi se nalazi u širokom spektru hranljivih materija. Relativno mali procenat se nalazi u žitaricama i proizvodima od žitarica. Dobri izvori holina su uljem bogata semena, riblje brašno, mesno brašno i stočni kvasac.
Količina holin hlorida koji će biti apsorbovan iz tih prirodnih izvora zavisi od njihove svarljivosti. Dostupnost Holin hlorida u sojinom brašnu varira izmedju 60% i 75%. Prosečno, koncentracija dostupnog holina u životinjskoj hrani je nedovoljna 20-50%.
Taj nedostatak treba nadoknaditi dodavanjem holina u formi holin hlorida. Pri upotrebi kukuruza, potrebna je veća vrednost holina zbog male količine holina sadržanog u toj hrani. Dodati holin hlorid je u potpunosti svarljiv.

Uslovi skladištenja:
Holin hlorid u prahu olakšava rukovanje, skladištenje i doziranje prilikom proizvodnje premiksa. Holin hlorid je jako higroskopan i zbog toga bi trebao biti skladišten u dobro zapakovanim vrećama, u normalno suvim i hladnim uslovima. Pri upotrebi Holin hlorida potrebno je obezbediti adekvatnu ventilaciju, zbog stvaranje velike prašine.

Pakovanje: Vreće od 25 kg.

Proizvođač: Kina