Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

BIOVIT VSO-TPSG 4%(Kokc.+Enz.+)

Vanstandardno obogaćena vitaminskomineralna predsmeša namenjena za pripremu gotovih smeša za ishranu tovnih pilića do 35. dana starosti.
Predlog smeše Tov pilića
od 1. do 21.
dana starosti
Tov pilića
od 22. do 35.
dana starosti
Kukuruz [kg] 50 54 59 62,5
Sojina pogača 38% -Bioprotein [kg] 46 - 36 -
Sojina sačma 44% [kg] - 39 - 30,5
Ulje [kg] - 3 1 3
BIOVIT VSO-TPSG 4% [kg] (Kokc.+Enz.+) 4 4 4 4
UKUPNO 100 100 100 100

 

Karakteristike proizvoda:

  • Optimalan odnos aminokiselina: lizina, metionina, treonina i triptofana
  • Optimalan odnos : vitamina, mikro i makroelemenata
  • Sadrži enzime: fi tazu, beta-glukanazu i beta-ksilanazu
  • Sadrži aromu

Efekti:

  • Visok dnevni prirast
  • Odlična konverzija hrane
  • Meso odličnog kvaliteta
  • Ujednačena telesna masa pilića na klanju
  • Nizak mortalitet, dobar imunitet i zdravstveno stanje brojlera
  • Veći profit

*Ova predsmeša sadrži kokcidiostatik pa se zabranjuje upotreba 1 dan pre klanja. Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana. Ova smeša je opasna za ekvide.