Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

BIOTON H2

Biotin H2 je proizvod koji se javlja u vidu finog praha, uglavnom bele boje, do svetlo žućkaste. Sadrži najmanje 2% biotina.
Upotreba: Biotin H2 se koristi u proizvodnji premiksa i komponenti za stočnu hranu, kao i u proizvodnji tečne hrane za životinje. Vitamin H2 je neophodan u metaboličkim procesima i smatra se esencijalnim u odražavanju normalnog metabolizma. Simptomi nedostatka ovog vitamina su promene na koži, opadanje dlake, usporavanje porasta, smanjenje kvaliteta jaja za nasad.
Uslovi skladištenja:
Biotin H2 je stabilan na vazduhu, dok je prilično nestabilan u kontaktu sa svetlošću i visokim procentom vlage. Proizvod mora biti skladišten u suvim prostorijama, zaštišen od direktnog uticaja sunčeve svetlosti, na temperaturi koja je niža od 25 °C. Pakovanja koja su otvorena, moraju se potrošiti u vrlo kratkom roku. Proizvod je bezbedan za rukovanje. Treba izbegavati udisanje praha, uz korišćenje mera zaštite i lične higijene.
Rok upotrebe: 3 godine.
Proizvodjač: DSM Nutritional Products Europe Ltd.