Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Betain 

Betain predstavlja kvarternernu amonijumovu so, lakton alkaloid, sa aktivnom N-CH3 grupom i strukturom laktona.  Betain ima ulogu organskog osmolita u ćelijama, smanjuje osmotski pritisak, štiteći ih od osmotskog stresa, isušivanja, visokog saliniteta ili temperature. Intracelularno nagomilavanje betaina ne ometa funkciju enzima, proteinske strukture ni integriteta ćelijske membrane, omogućava zadržavanje vode i na taj način je štiti od isušivanja. Pored ovih funkcija ima ulogu  donora metil grupe u sintezi proteina u organizmu.
Sastav i osobine:  ≥ 96% betain u obliku belog do zućkastog praha, ph neutralan, higroskopan
Mehanizam delovanja:

 • Donor metil grupe u sintezi proteina i drugim fiziološkim i biohemijskim reakcijama
 • Prilagođava osmotski pritisak i smanjuje stres
 • Pojačava anti-kokcidijalnu funkciju kokcidiostatika
 • Poboljšava distribuciju masti u trupovima i redistribuciju energije i hranljivih substanci u organizmu
 • Atraktant za vodene životinje

Efekti:

 • Povećava imunitet, otpornost na bolesti i stres, smanjuje procenat javljanja dijareje
 • Atraktant, povećava unos hrane kod vodenih životinja, smanjuje vreme hanjenja, otpad od hrane i zagađivanje vode
 • Delimično zamenjuje metionin
 • Jača anti-kokcidijalno delovanje
 • Povećava procenat posnog mesa, kvalitet mesa i ukusa
 • Povećava nivo fermentacije hranljivih substanci za lizin, treonin, glutamat, vitamin B2 i B12

Primena: Kod stoke, živine i vodenih životinja. Umešati sa malom količinom slobodno plutajuće hrane, a zatim dodati u premiks ili gotovu hranu.
Doziranje: Svinje 0,2-0,8 kg/t

Koke nosilje 0,2-0,5 kg/t

Brojleri 0,2-0,8 kg/t

Riba   0,8-2,4 kg/t

Uslovi skladištenja: Čuvati na hladnom, suvom i tamnom mestu, u zapečaćenom pakovanju

Pakovanje:  25kg  plastične film vrece (3 u1)

Rok trajanja:  24 meseci ( u neotvorenom pakovanju)

Zemlja porekla: Kina