Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

VITAMIN K3

Vitamin K3 je rasuti prah koji sadrži najmanje 51,5% menadiona.
Upotreba:
Vitamin K3 je koagulacioni vitamin. Pri nedovoljnoj količini ovog vitamina dolazi do smanjivanja količine protrombina u krvi i time se produžava vreme koagulacije.
U nedostatku ovog vitamina kod živine, na primer, pojavljuju se anemija i potkožna krvarenja. Pojava nedostatka ovog vitamina zapaža se samo kod živine, a ostatak domaćih životinja ga sintetizuje.
Može se pojaviti u još dva oblika, i to kao K1 - nalazi se u biljnoj hrani, i K2 - nalazi se u ribljem brašnu.
Uslovi sladištenja :
Proizvod je potrebno čuvati u čistim i suvim skladištima, zaštišen od uticaja sunčeve svetlosti, na temperaturi nižoj od 25 °C.
Pakovanje: 25kg
Rok upotrebe: 2 godine.
Proizvođač:DSM Nutritional Products Europe Ltd.