Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

VITAMIN D3 

Vitamin D3 je proizvod koji se javlja u vidu rastresitog praha braon boje. Sadrži min 500 000 I.U./g vitamina D3.
Upotreba:
Koristi se u proizvodnji premiksa i smeša za ishranu stoke, zamena za obrano mleko u prahu i tečne hrane za ishranu stoke. Vitamin D se nalazi u mastima. Javlja se u dva oblika provitamina: D2 – ergosterol i D3 – holekalciferol.
Provitamin D3 se sintetizuje iz holesterola. Pre nego što je upoznat njegov hemijski sastav nazvan je antirahitičnim faktorom, jer se tretirao kao nepoznat sastojak ribljeg ulja koji može da posluži kao regulator pri poremešaju metabolizma kalcijuma i fosfora. Potrebna kalcifikacija kostiju se može odvijati samo u prisustvu potrebnih količina kalcijuma, fosfora i vitamina D. Prisustvo ovog vitamina povećava efikasnost iskorišćavanja kalcijuma i fosfora. Međutim, ako u hrani nedostaje jedan od elemenata javlja se rahitis.
Uticaj vitamina D u metabolizmu kalcijuma i fosfora se ispoljava u pomaganju njihove resorpcije iz tankih creva i njihovog deponovanja u kostima, u normalnom održavanju njihovog nivoa u kostima i krvi kao i njihovog izlučivanja preko bubrega. Osnovne funkcije vitamina D su: antirahiticna i hiperkalcemična. Vitamin D se deponuje u jetri, a nađen je u plućima i bubrezima. Stabilniji je od vitamina A, posebno u dodiru sa kiseonikom. Brzo se razlaže u dodiru sa smešama koje sadrže kalcijum karbonat.\
Najaktivniji izvor ovog vitamina je riblje ulje pogotovu ako je prethodno podvrgnuto ultravioletnim zračenjem. Kvasac je bogat u ergosterinu i ako je zračen predstavlja izvor bogat u vitaminu D. U uslovima gde životinje nisu u stanju da sintezom podmiruju potrebe, moraju se koristiti preparati ovog vitamina.

Uslovi skladištenja:
Proizvod je osetljiv na svetlost, vlagu, toplotu i vazduh. Treba ga skladištiti na temperaturi ispod 15 °C. Otvorena pakovanja se trebaju potrošiti u vrlo kratkom roku. Osobe koje dolaze u dodir sa proizvodom trebaju izbegavati udisanje praha i preduzeti neophodne mere i lične higijene.

Rok upotrebe: 2 godine.

Pakovanje:  Vreće od 20 kg.

Proizvođač: DSM Nutritional Products Europe Ltd.