Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Sertifikati naših proizvoda

Posedovanje sertifikata garantuje poštovanje visokih standarda i procedura. Proces dobijanja sertifikata nije jednostavan i uključuje temeljne provere proizvoda, materijala korišćenih prilikom izrade istog, kao i učinka samog proizvoda. Ono što je najbitnije, sertifikacija ne znači samo dobijanje sertifikata, već kontinuirane, regularne provere samih proizvodnih pogona, kao i nenajavljene posete inspektora.