Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Suncokretova sačma

Suncokretova sačma za stočnu upotrebu je sporedni proizvod industrije uljadobijen ekstrakcijom od delimično oljuštenog semena suncokreta. Boja suncokretove sačme je smeđa do sivo smeđa. Suncokretova sačma sadrži 33% proteina, najviše 12% vlage, najviše 18% sirovih vlakana i najviše 8% pepela.Suncokretova sačma predstavlja mešavinu proteinskog jezgra i ljuske u približnoj srazmeri 60 : 40 i 65 : 35. Sadržaj metionina je 14 g/kg, a lizina 20 g/kg.

Upotreba:
Suncokretova sačma se koristi u ishrani brojlera, živine i preživara. Daje značajan rezultat u povećanju prirasta i konverzije u ishrani brojlera. Kod ishrane prasadi upotreba je limitirana na 5 do 10% zbog visokog prisustva celuloze, ali suprasnim krmačama u laktaciji upotreba zrna deluje povoljno na mlečnost i uključuje se u ishranu sa 25 do 30%.

Uslovi skladištenja: Temperatura u skladištu treba biti ispod 9ºC.

Transportni zahtevi: Suncokretova sačma se pakuje u vreće od 50 kg ili je u rasutom stanju (rinfuzi). Osnovni uslovi za sva prevozna sredstva, bez obzira na to da li se suncokretova sačma prevozi u rinfuzi ili pakovana u vreće, jesu: da su ispravna, da su čista i suva, da su bez stranih mirisa i jakih mirisa uopšte, da su bez ostataka zrna i drugih ostataka od prethodnog tereta i da su zaštićena od kiše i vlaženja uopšte.