Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

VevoVitall

VevoVitall predstavlja jedinstveni zakiseljivač na bazi benzoeve kiseline C6H5CO-OH (benzoeva kiselina 99,9%). Benzoeva kiselina je organska kiselina koja je prirodan sastojak kupina i malina, a takođe se sreće i u ljudskim prehrambenim proizvodima kao i u pasti za zube, sapunu itd. Zbog svoje izuzetne čistoće (bez prisustva teških metala i drugih štetnih materija) kao i zbog posebne zaštite (obložen je posebnom DSM tehnologijom) VevoVitall uopšte nije korozivan niti agresivan prema drugim aditivima za stočnu hranu, posebno prema vitaminima.

VevoVitall je najzastupljeniji zakiseljivač u zemljama evropske unije  sa najrazvijenijom  svinjarskom  proizvodnjom  (Danska, Belgija, Nemačka, Francuska, Holandija...) Postoji više razloga za superioran karakter ovog zakiseljivača, a među njima tri su najvažnija:

  1. Efekat konzervacije stočne hrane i smanjenja prisustva plesni, buđi i patogenih bakterija u samoj stočnoj hrani.
  2. Konzumacijom VevoVitall-a dolazi do snižavanja Ph sredine u celom digestivnom traktu što dovodi do znatne redukcije broja patogenih bakterija (E. Coli, K. Pneumoniae, Staphylococcus, Lactobacilus Salivarius...) i to u daleko većem procentu u poređenju sa svim drugim poznatim organskim kiselinama. Veoma je važno napomenuti da se najveća koncentracija benzoeve kiseline nalazi u crevnom traktu gde se vrši redukcija bakterija i poboljšava usvojivost hranjivih materija, dok većina drugih organskih kiselina biva oksidovana u stomaku. Dokazano je prisustvo benzoeve kiseline i u fecesu.
  3. Treći efekat VevoVitall-a je redukcija amonijaka za oko 35% što dovodi do znatnog smanjenja respiratornih oboljenja što je posebno interesantno u objektima sa najosetljivijim kategorijama - prasilištima. Sam mehanizam redukcije amonijaka počinje u jetri gde dolazi do reakcije između glicina i benzoeve kiseline pri čemu nastaje hipurna kiselina. Hipurna kiselina se preko krvi i bubrega izlučuje urinom, snizava mu Ph vrednost, sprečava delovanje bakterijskog enzima ureaze i ne dozvoljava prelazak amonijuma (NH4) u amonijak (NH3). Snižavanjem Ph vrednosti urina takođe se značajno smanjuje rizik od infekcije urinarnog trakta.

Na velikom broju testova rađenih u celom svetu došlo se do rezultata koji pokazuju mnogo bolje zdravstveno stanje životinje, smanjen mortalitet pogotovo u najranijim danima kod prasadi, bolje proizvodne rezultate kao npr. bolji prirast prasadi i do 15%, a tovljenika do 5%, bolju konverziju do 5%...

Sve ovo izdvaja VevoVitall kao superioran i ekonomski najisplativiji zakiseljivač kod koga se na 1 ulozeni euro vracaju 3 eura (kroz poboljšanje proizvodnih rezultata životinja, smanjenje uginuća, skraćenje hranidbenih dana, smanjene upotrebe lekova...)

Doziranje: VevoVitall se dozira u količini od 5 kg na tonu kompletne smeše kod svih kategorija svinja.
Garantovani rok trajanja: min 12 meseci, umešan u stočnu hranu 6 meseci.
Proizvođač: DSM Nutritional Products Europe Ltd.