Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

BIOVIT VSO PIGGY START 10%

Vanstandardno obogaćena vitaminsko mineralna predsmeša namenjena za pripremu gotovih smeša za ishranu prasadi na sisi od 5. dana starosti i u odgoju, odnosno do telesne mase od 20 kg.

Predlog smeše Prasad do 15kg Prasad 15-25kg
Kukuruz [kg] 33 44 42 35
Pšenica, ječam [kg] 30 20 20 30
Ekolak plus mlečna zamena [kg] 10
Sojina pogača 38%-Bioprotein [kg] 17 15 28 15
Sojina sačma 44% [kg] 11 10
BIOVIT VSO-PIGGY START 10% 10 10 10 10
UKUPNO 100 100 100 100

 

Efekti:

 • Zdrava, otporna i dobro razvijena prasad
 • Smanjen rizik pojave proliva i uginuća prasadi u periodu sisanja i odbijanja
 • Lako zalučenje prasadi, veća težina na zalučenju sa ujednačenom težinom legla
 • Prijatan ukus i miris-pospešuje se konzumacija hrane već u prvim danima života prasadi
 • Visoka svarljivost i iskoristivost hranljivih materija-dobar prirast i konverzija
 • Efikasnost u borbi protiv patogenih bakterija E. Coli, K. Pneumoniae, Staphylococcus, Lactobacilus Salivarius…….
 • Redukcija amonijaka što dovodi do znatnog smanjenja respiratornih oboljenja
 • Smanjeni troškovi lečenja
 • Konzervacija hrane i smanjenja prisustva plesni, buđi i patogenih bakterija u samoj hrani.


Karakteristike proizvoda:

 • Sadrži lako svarljive proteine krompira
 • Optimalan odnos aminokiselina: lizina, metionina, treonina i triptofana
 • Optimalan odnos: vitamina, mikro i makroelemenata
 • Sadrži enzime: fitazu, beta-glukanazu i betaksilanazu
 • Sadrži probiotik
 • Sadrži zakiseljivač
 • Sadrži aromu