Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

VITAMIN C – TERMOSTABILNI

Opis proizvoda: Vitamin C je proizvod koji se javlja u obliku praha bele boje. Sadrži najmanje 97,5% askorbinske kiseline.
Upotreba: U proizvodnji premiksa i smeša za ishranu svih kopnenih životinja. Deficit vitamina C izaziva skorbut.
Po svom hemijskom sastavu vitamin C je askorbinska kiselina koja je bezbojna, kristalne strukture i u vodi rastvorljivo jedinjenje. Razređuje se ubrzano pri izlaganju sunčevoj svetlosti. Većina sisara i ptica, uključujući i domaće životinje, poseduje sposobnost za sintezu askorbinske kiseline iz glukoze (voćni šećer) u adekvatnim količinama.
Inače, biosinteza vitamina C se odvija u jetri, a kod živine u bubrezima. Obično nije potrebno obezbeđivanje vitamina C u obrocima domaćih životinja. Od hraniva životinjskog porekla, jedino je mleko izvor ovog vitamina.
Mada se potrebe domaćih životinja obezbeđuju sintezom u tkivima, često se navodi da stres, izazvan nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine (porast temperature i vlažnosti vazduha) mogu povećati potrebe u vitaminu C , a da pod ovim uslovima životinje mogu reagovati na vitamin prisutan u hrani. U savremenom živinarstvu, faktore stresa kao što su transport, rast, toplota nije moguće u potpunosti eliminisati.
Pod uslovima produženog stresa, nivo vitamina C u plasmi opada, dopuštajući nekontrolisano izlučivanje kortikosteroida i konačno redukciju sposobnosti. Ovaj efekat može biti ublažen dodatkom vitamina C, omogućavajući održavanje produktivnih funkcija na višem nivou, uprkos stresu, i smanjenje smrtnosti uzrokovane stresom.
Osim toga, kožno i epitelno tkivo, sa kolagenom kao glavnom komponentom, predstavlja barijeru protiv prodiranja patogenih organizama. Pošto je vitamin C neophodan za pravilnu sintezu kolagena, nedostatak istog oslabljuje otpornost, dopuštajući patogenim organizmima prodiranje. Stanje organizma pri mikrobnoj infekciji zahteva dovoljne dodatne količine vitamina C, veće od količina koje su neke životinje u stanju da sintetišu.
Vitamin C je direktno uključen u konverziju vitamina D3 u njegov aktivni metabolički oblik holekalciferol. Aktivirani vitamin D3 je neophodan za optimalnu apsorpciju kalcijuma iz creva u kosti i ljuske jaja.
Najnovija istraživanja pokazuju da je dodatak dijetalnog vitamina C neophodan mladim i strarijim životinjama za optimalnu homeostazu kalcijuma, dobar metabolizam, normalnu proizvodnju jaja i adekvatan kvalitet ljuske. Takođe, treba napomenuti, da u prvih nekoliko nedelja života telad imaju ograničen kapacitet za sintezu askorbinske kiseline. Obezbeđivanje dovoljne količine vitamina C, kod teladi, je obično preko mleka.
Uslovi skladištenja
Vitamin C je prilično stabilan na vazduhu, ukoliko je zaštićen od svetla. Mora se skladištiti na temperaturi nižoj od 25 °C. Otvorena pakovanja bi trebalo potrošiti u što kraćem roku. Osobe koje dolaze u neposredan dodir sa proizvodom trebaju izbegavati udisanje praha i primeniti odgovarajuće mere zaštite i lične higijene.
Pakovanje: Kartonske kutije od 25 kg.
Rok upotrebe: 2 godine.
Proizvođa: DSM Nutritional Products Europe Ltd. Švajcarska., INTOFARM a.p.a. Italija

Dodatne informacije

Stariji izveštaji o ispitivanju su dostupni na zahtev