Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

BIOVIT VSO-TPF 4%-(Enz.+)

Vanstandardno obogaćena vitaminsko-mineralna predsmeša namenjena za pripremu gotovih smeša za ishranu tovnih pilića od 35. dana starosti.

Predlog smeše Tov pilića od
35. dana starosti
Kukuruz [kg] 65 67,5
Sojina pogača 38%-Bioprotein [kg] 30 -
Sojina sačma 44% [kg] - 25,5
Ulje [kg] 1 3
BIOVIT VSO-TPF 4%-(Enz.+) [kg] 4 4
UKUPNO 100 100

 

 

Karakteristike proizvoda:

  • Optimalan odnos aminokiselina: lizina, metionina i treonina
  • Optimalan odnos: vitamina, mikro i makroelemenata
  • Sadrži enzime: fitazu, beta-glukanazu i beta-ksilanazu
  • Sadrži aromu

Efekti:

  • Visok dnevni prirast
  • Odlična konverzija hrane
  • Meso odličnog kvaliteta
  • Ujednačena telesna masa pilića na klanju
  • Nizak mortalitet, dobar imunitet i zdravstveno stanje brojlera
  • Veći profit