Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

CYLACTIN LBC ME10

CYLACTIN LBC ME10 je visoko metabolički aktivan, mlečno kiselinska bakterija, koja deluje dužinom celog stomačno-crevnog trakta, obezbeđujući stabilnu floru. CYLACTIN je superiorni, mikrokapsularni, termootporni (upotreba i u peltiranju) probiotik za ipotrebu u stočnoj hrani.Ovaj probiotik se koristi u svinjarstvu, živinarstvu i govedarstvu.

Zima je period kada imamo najviše problema za optimalnu ventilaciju. Prašina, amonijak i vlaga, pogoduju povećanju rizika od bolesti ili sindroma koji mogu uticati na prasad ili svinje, a i druge životinje pogotovu u periodu odbijanja ili stresnim situacijama.

Pet razloga CYLACTIN izdvajaja od ostalih probiotika:

1. Zdrava mikroflora u crevnom traktu životinja je primarni razlog upotrebe, kao dodatak stočnoj hrani. Zdrava crevna mikroflora pokazuje pozitivan uticaj na zdravstveno stanje npr. Krmača i povećanu sposobnost preživljavanja kod prasadi. Vodeći ka dodatnim beneficijama za celu svinjarsku proizvodnju.

2. Dodavanje ovog probiotika u prvu hranu prasića, dovešće do značajnog smanjenja dijareje,u periodu sisanja, i odbijanja, smanjenje uginuća i povećenja prirasta kod prasadi, a takođe i kod ostlalih kategorija.

3. Zdrava mikroflora poboljšava imuni sistem životinja, što će dovesti do značajno veće vitalnosti i bolje otpornosti organizma u borbi protiv dijareje i ostlih bolesti i smanjiti potrebu za lekovima.

4. Posle poremećene mikroflore, izazvane različitim faktorima: stres, patogeni mikroorganizmi, tretman antibioticima… CYLACTIN će obezbediti brži oporavak i bolju otpornost.

5. Prasad i njihove performanse (kao indikatori zdravlja) će biti značajno poboljšane, čak i u dobrim farmskim uslovima.

Ovaj superiorni probiotik za samo 19min udvostručava broj živih mlečnih bakterija, stabilizuje mikrofloru i uništava štetne bakterije kao npr. Escerichia coli, Clostridia, Salmonela. CYLACTIN je probiotik koji zbog malog doziranja (35 g/t), izuzetno konkurente cene, omogućava primenu kod svih kategorija životinja, bez osetnog poskupljena hrane.