Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

CRINA Poultry Plus

Nova generacija esencijalnih ulja za živinu + zakiseljivač (benzeova kiselina)
CRINA Poultry Plus je nov proizvod koji predstavlja jedinstvenu mešavinu prirodnih i prirodno identičnih ekstrakata dobijenih iz esencijalnih ulja i najefikasnije organske kiseline - benzoeve kiseline. Crina Poultry Plus je proizvod koji ima primenu u živinarstvu, a nastao je u skladu sa kompleksnim naučno istraživačkim radom i brojnim ogledima. Crina Poultry Plus je praškast proizvod koji se može dodavati kroz gotovu hranu ili kroz premikse i izuzetno dobro podnosi termičku obradu.

Esencijalna ulja su korištena od strane ljudi vekovima u proizvodnji mirisa, aroma, lekova... U skorije vreme otkriveni su pozitivni efekti u ishrani domaćih životinja. U CRINA istraživačkom centru za ishranu životinja razvijena je paleta proizvoda na bazi esencijalnih ulja za ishranu različitih vrsta i kategorija životinja među kojima je i Crina Poultry Plus, proizvod koji ima primenu u ishranu živine. Sve komponente koje se koriste u proizvodnji Crina proizvoda su visoko kvalitetne i imaju odobrenje za primenu u ishrani životinja i ljudi i nalaze se na FEMA i GRAS listama (FEMA - Flavour and Extracts Manufacturers Association, GRAS - Generally Recognised as Safe).

Mehanizam delovanja: CRINA Poultry Plus pomaže živini da dostigne svoj optimalni proizvodni potencijal na sledeći način:

  • Stimulisanjem proizvodnje prirodnih endogenih enzima (lipaza, amilaza, tripsin...) što pozitivno deluje na svarljivost hrane - piperin je jedna od aktivnih materija esencijalnih ulja koja stimuliše pojačano lučenje enzima;
  • Regulisanjem crevne mikroflore stvaranjem nepovoljnih uslova za patogenu mikrofloru - timol i eugenol kao aktivna komponenta esencijalnih ulja oštećuju ćelijsku membranu bakterija (Clostridia, Escherichia, Salmonella...) - benzoeva kiselina je najefikasnija organska kiselina u kontroli patogene mikroflore kao što su E. coli, Salmonella...
    Ne postoji štetan uticaj na korisnu mikrofloru (na lactobacille na primer).
  • Efekat konzerviranja hrane omogućava postojan kvalitet hrane.

Povećanje profitabilnosti: Primenom CRINA Poultry Plus u mnogim ogledima dobijena su značajna poboljšanja u konverziji, prirastu i opštem zdravstvenom stanju. Sami proizvodni rezultati koji se dobijaju kombinacijom esencijalnih ulja i benzoeve kiseline su znatno bolji nego kada se isti koriste pojedinačno - zahvaljujući odličnom sinergističkom dejstvu ove dve glavne komponente.

Poboljšanja u telesnoj masi dobijenoj četrdeset drugi dan u odnosu na kontrolnu grupu kreću se u rasponu od 0,5 do 3,5%. Konverzija tj. utrošak hrane za dobijeni kilogram prirasta je takođe bolja i u proseku je manja za oko 1%. Sam povrat invvesticije je vrlo dobar i kreće se u proseku 3:1.

Doziranje: preporučeno doziranje Crina Poultry Plus je 300 grama po toni kompletne hrane.