Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Carophyll red

Carophyll red je prah crveno – ljubičaste boje koji sadrži najmanje 10% kantaksantina, dok su etoksikvin i askorbinska kiselina dodati kao antioksidanti.

Upotreba: Koristi se kao dodatak u stočnoj hrani. Upotebljava se u količinama koje su u skladu sa nacionalnim propisima.

Uslovi skladištenja:
Carophyll red je veoma osetljiv u dodiru sa vazduhom, toplotom, svetlošću i vlagom. Potrebno ga je čuvati na temperaturi ispod 15ºС. Nakon otvaranja originalnog pakovanja, sadržaj bi trebao biti potrošen u vrlo kratkom roku. Carophyll red je bezbedan za upotrebu. Međutim, treba izbegavati udisanje praha ili direktni kontakt sa proizvodom, uz korištenje odgovarajućih zaštitnih mera i mera lične higijene. U pojedinim slučajevima može doći do preosetljivosti na etoksikvin što dovodi do određenih dermatoloških promena.
Pakovanje: 1 kg, 5 kg i 20 kg
Rok upotrebe: 3 godine.
Proizvođač: DSM Nutritional Products Europe Ltd.