Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Captex T2 

Captex T2 je inaktivator mikotoksina najnovije generacije koji ima višestruki mehanizam delovanja, što mu daje izuzetan potencijal u inaktivaciji mikotoksina: vrši inaktivaciju mikotoksina putem adsorpcije, enzimske degradacije i deluje supresivno na plesni (sprečava rast i razmnožavanje plesni).

Captex T2 u svojoj strukturi sadrži više aktivnih materija: modifikovani hidratisani natrijum kalcijum aluminosilikat, esterifikovani glukomanan, organske kiseline i enzimatski kompleks.

Modifikovani hidratisani natrijum kalcijum aluminosilikat - ovaj mineralni adsorbent mikotoksina je tehnološki dorađen (modifikovan), što mu znatno povećava adsorpcionu površinu i kapacitet vezivanja mikotoksina (1 gram ovog inaktivatora sadrži minimum 150 hiljada aktivnih delova).

Enzimski kompleks – Captex T2 sadrži specifičan enzimski kompleks koji efikasno neutrališe određene mikotoksine, kidajući njihove molekularne hemijske veze. Tako na primer, poznato je da mikotoksini iz grupe trihtecena imaju toksičan karakter koji je uslovljen postojanjem epoksi prstena na poziciji 12 i 13. Neutralisanjem ovog prstena, dolazi do inaktivacije mikotoksina iz grupe trihotecena.

Estrifikovani glukomanan -  ovaj organski inaktivator mikotoksina (poreklom iz ćelijskog zida Saccharomyces kvasca) poseduje izuzetan inaktivacioni potencijal kao i široku lepezu različitih mikotoksina koje može da neutrališe. Pri tom svoju aktivnost ispoljava pri različitim nivoima ph sredine, a što je naročito bitno vrlo je efikasan i u sredini sa niskom ph vrednošću.

Organske kiseline – pored aktivnih materija koje neutrališu mikotoksine, Captex T2 sadrži i organske kiseline koje sprečavaju rast i razmnožavnje plesni. U skladu sa najnovijim saznanjima vezanim za organske kiseline, Captex T2 ne sadrži mravlju kiselinu za koju je utvrđeno da pri većim koncentracijama može uticati na povećano prisistvo aflatoksina u kontaminiranoj hrani.

Sve ove karakteristike čine Captex T2 proizvodom (inaktivatorom mikotoksina) najnovije generacije koji efikasno neutrališe vrlo širok spektar mikotoksina čak i pri niskoj ph vrednosti, sprečava rast i razmnožavanje plesni u hrani, a pri tom izdržava sve mehaničke i termičke procese u modernoj proizvodnji stočne hrane (ekstrudiranje i peletiranje) i ekonomski je vrlo isplativ.

Doziranje: Captex T2 se dodaje u količini 2-5 kg na tonu gotove hrane.