Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

BIOVIT VSO-KNK 1,25%

Vanstandardno obogaćena vitaminsko-mineralna predsmeša namenjena za pripremu gotovih smeša za ishranu koka nosilja jaja za konzum.

Predlog smeše Koke nosilje
od 18. do 52.
nedelje starosti
Koke nosilje
od 52. nedelje
starosti do kraja
eksploatacije
Kukuruz [kg] 55 58 57 61
Biljno ulje [kg] 1 2,25 1 1,5
Suncokretova sačma 33% [kg] 12 10 14 10
Sojina pogača 38%-Bioprotein [kg] 21 - 17 -
Sojina sačma 44% [kg] - 19 - 17,5
Stočna kreda [kg] 9,75 9,5 9,75 8,75
BIOVIT VSO-KNK 1,25% [kg] 1,25 1,25 1,25 1,25
UKUPNO 100 100 100 100

 

Karakteristike proizvoda:

  • Optimalan odnos aminokiselina
  • Optimalan odnos: vitamina, mikro i makroelemenata
  • Sadrži enzim: fitazu
  • Sadrži aromu

Efekti:

  • Zdrave koke nosilje
  • Visoka nosivost
  • Krupna, teška i čista jaja sa čvrstom ljuskom
  • Lepa boja žumanceta
  • Veći profit