Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

BIOVIT VSO KDSN 5%

Vanstandardno obogaćena vitaminsko mineralna predsmeša namenjena za pripremu gotovih smeša za ishranu krmača dojara, suprasnih krmača i nerastova.

Predlog smeše Krmače dojare
i nerastovi
Suprasne
krmače
Kukuruz [kg] 59,5 44 34,5 38
Ječam [kg] - 30 30 25
Sojina pogača 38% -Bioprotein [kg] 19,5 - 4,5 -
Sojina sačma 44% [kg] - 21 - 4
Suncokretova sačma 33% [kg] 6 - 8 8
Stočno brašno [kg] 10 - 18 20
BIOVIT VSO-KDSN 5% [kg] 5 5 5 5
UKUPNO 100 100 100 100

 

Karakteristike proizvoda:

 • Optimalan odnos aminokiselina
 • Optimalan odnos: vitamina, mikro i makroelemenata
 • Sadrži enzime: fitazu, beta-glukanazu i beta-ksilanazu
 • Sadrži aromu

Efekti:

 • Prijatan ukus i miris-pospešuje se konzumacija hrane
 • Odlična mlečnost krmača
 • Veći broj oprašene i odlučene prasadi
 • Veća težina prasadi na rođenju i odlučenju
 • Ujednačena legla, zdrava i živahna prasad
 • Odlična vitalnost i zdravstveno stanje krmača
 • Dobro zdravstveno stanje papaka i zglobova