Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

BIOVIT VSO HIGH GROWTH 3%  je vanstandardno obogaćena vitaminsko mineralna predsmeša namenjena za pripremu gotovih smeša za ishranu tovnih svinja od 30 do 110 kg telesne mase.

Predlog smeše Tov svinja 30-70 kg Tov svinja 70-110 kg
Kukuruz [kg] 70 50 50 76 50 51
Ječam [kg] - 15 25 - 20 25
Sojina pogača 38%-Bioprotein [kg] 21 20 - 14 12 -
Sojina sačma 44% [kg] - - 16 - - 10
Suncokretova sačma 33%[kg] 6 4 6 7 5 6
Stočno brašno [kg] - 8 - - 10 5
BIOVIT VSO HIGH GROWTH 3%[kg] 3 3 3 3 3 3
UKUPNO 100 100 100 100 100 100

Karakteristike proizvoda:

  • Optimalan odnos aminokiselina: lizina 9%, metionina 2,5%, treoniona 2,5%
  • Optimalan odnos vitamina, mikro i makroelemenata
  • Sadrži enzime: fitazu. beta-glukanazu i beta-ksilanazu
  • Sadrži aromu

Efekti:

  • Prijatan ukus i miris - pospešuje se konzumacija hrane
  • Visok dnevni prirast i dobra konverzija hrane
  • Kraći period tova - ušteda hrane
  • Visoka mesnatost i odličan kvalitet mesa
  • Zdrave tovne svinje sa dobrim imunim sistemom
  • Veći profit