Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Vitamin E – suvi (dl-α-Tocopherol Acetat)

Proizvod i opis Sertifikacija Pakov.
kg
Osnovna primena
Dry Vitamin E 15% CC

Sušeni kristalni prah / na bazi skroba
150 MJ vitamina E/g
101 mg α-tokoferol-ekvivalenta /g

USP, FCC, Ph. Eur.,
Kosher Parve (OU) (BK), Halal
15 Za obogaćivanje hrane i napitaka, kod kojih je važna optička čistoća.
Dry Vitamin E 50% CWS/S

Sušeni prah /  rastvorljiv u hladnoj vodi / na bazi skroba
500 MJ vitamina E/g
336 mg α-tokoferol-ekvivalenta /g

USP, FCC, Ph. Eur.,
Kosher Parve (OU) (BK), Halal
20 Pogodan za klasične i šumeće tablete i kapsule sa tvrdom opnom.
Za obogaćivanje hrane i napitaka.
Dry Vitamin E 50%, Type SD

Sušeni prah
500 MJ vitamina E/g
336 mg α-tokoferol-ekvivalenta /g

USP, Ph. Eur.,
Kosher Ko
15

 

Pogodan za tablete i kapsule sa tvrdim opnom. Za obogaćivanje suve hrane, uključujući  i  hranu koja se rekonstituiše hladnom vodom .
Dry Vitamin E 75 HP

Granule / visoko potentne (HP)
750 MJ vitamina E/g
503 mg α-tokoferol-ekvivalenta /g

USP, FCC, Ph. Eur.,
Kosher Parve (OU) (BK),
Kosher Ko, Halal
20 Za postizanje viših nivoa vitamina E u tabletama i kapsulama.