Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Tiamin (Vitamin B1)

Proizvod i opis Sertifikacija Pakov.
kg
Osnovna primena
Thiamine Hydrochloryde USP, FCC, Ph. Eur.,
Kosher for Passover (BK),
Kosher Parve (OU), Halal
20 Za čvrste i tečne vitaminsko-mineralne formulacije. Za obogaćivanje hrane i dodataka ishrani.
Thiamine Mononitrate USP, FCC, Ph. Eur.,
Kosher for Passover (BK),
Kosher Parve (OU), Halal
20 Za čvrste i tečne vitaminsko-mineralne
formulacije obroka. Za obogaćivanje
hrane i dodataka ishrani.
ROCOAT® Thiamine
Mononitrate 33 1/3%
Obložen
USP, Ph. Eur., Kosher
Parve (OU), Halal,
Ifanca Halal
5 Za tablete koje se žvaću. Za
obogaćivanje hrane u kojoj se teži
postizanju bolje stabilnosti ili
maskiranju ukusa.