Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

Riboflavin (Vitamin B2)

Proizvod i opis Sertifikacija Pakov.
kg
Osnovna primena
Riboflavin 5’-Fosfat Natrijum USP, JECFA, FCC,
Ph. Eur., Kosher Parve
(OU) (BK), Halal
1
5
25
Za čvrste i tečne vitaminsko-mineralne formulacije. Za obogaćivanje hrane i dodataka ishrani.
Riboflavin

Tablet Grade

USP, JECFA, FCC,
Ph. Eur., Kosher Parve
(OU) (BK), Halal
10 Naročito pogodan za tablete, može se
koristiti za obogaćivanje žitarica, pasti,
dijetetskih dodataka  i druge suve hrane, za bojenje proizvoda zaštićenih od svetlosti, u tečnoj i prah formi.
Riboflavin Universal USP, JECFA, FCC,
Ph. Eur., Kosher Parve
(OU) (BK), Halal
10 Za obogaćivanje žitarica, pasti,
dijetetika i druge suve hrane, za bojenje
proizvoda zaštićenih od svetlosti u
formi tečnosti i praha.
Riboflavin Universal

Fini Prah

USP, JECFA, FCC,
Ph. Eur., Kosher Parve
(OU) (BK), Halal
5 Za obogaćivanje žitarica, pasti,
dijetetskih dodataka i druge suve hrane, za bojenjeproizvoda zaštićenih od svetlosti, u
tečnoj i prah formi.
Za tablete koje se žvaću.
ROCOAT® Riboflavin 33 1/3%

Obložen

USP, JECFA, Ph. Eur.,
Kosher Parve (OU),
Halal, Ifanca Halal
5 Za tablete koje se žvaću.
Za obogaćivanje hrane kada se teži
postizanju bolje stabilnosti i maskiranju
ukusa.