Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

OatWell® ( Ovseni beta glukan )

Proizvod i opis Sertifikacija Pakov.
kg
Osnovna primena
OatWell® 14

Prah / Ovsene mekinje sa 13-15% beta glukana

Kosher, Halal 18
600
Za upotrebu u različitim prehrambenim proizvodima.
OatWell® 22

Prah / Ovsene mekinje sa 21-23% beta glukana

Kosher, Halal 18
700
Za upotrebu u različitim prehrambenim proizvodima.
OatWell® 28

Prah / Ovsene mekinje sa 27-29% beta glukana

Kosher, Halal 18 Za upotrebu u različitim prehrambenim proizvodima.