Bankom d.o.o
Bulevar Nikole Tesle 30A, 11080 Zemun, Beograd
Ponedeljak-Petak: 08:00 - 16:00

resVida® (Trans-resveratrol visoke čistoće)

Proizvod i opis Sertifikacija Pakov.
kg
Osnovna primena
resVida®

99% trans-resveratrol/ Kristalni prah

Kosher Parve (OU) 1
5
20
Kao dodatak ishrani u čvrstoj i tečnoj formi, za određene vrste hrane i pića.