Ukoliko ste zainteresovani i smatrate se kompetentnim, pozivamo Vas da se prijavite na otvorenu poziciju – Rad na spoljno trgovinskim poslovima. Prijave slati do 10.09.2018. na adresu konkurs@bankom.rs

Oglas u PDFu